Památky obce Držovice

Držovice jsou starobylou obcí, která se nachází v Olomouckém kraji. První zmínka pochází už z 12. století, kdy vesnice patřila k olomouckému biskupství. Původní název byl Dirsoucih podle vraždy, která se na tom místě odehrála. Podle jiné legendy byl zase název odvozen od slova Drž. Během bohaté historie obce vzniklo několik zajímavých památek, zejména duchovních.

Kostel Panny Marie Hostýnské1024px-Kostel_Nanebevzetí_P._Marie_na_Sv._Hostýně_(Chvalčov),_Hostýn,_Chvalčov_3

Kostel byl postaven na návsi v době první světové války, v letech 1914-16. Svůj název získal od patronky Panny Marie Hostýnské, která byla vyobrazena na vrchu Svatý Hostýn jako Panna Marie s Ježíškem metajícím blesky. Toto vyobrazení je na části Hané, kde se obec nachází, celkem neobvyklé, spíše se zde oslavoval kult Panny Marie Svatokopecké, vyobrazené na Svatém kopečku u Olomouce. Kostel byl vysvěcen v meziválečném období, v roce 1919. V jeho okolí se nachází kamenická výzdoba a pomník padlým v obou světových válkách.

Kaple Svatého Floriána

Kaple Svatého Floriána byla postavena v barokním stylu na kopci nad obcí vedle cihelny. Svatý Florián byl katolický mučedník, patron hasičů a dalších povolání, které pracují s ohněm – pekařů, hutníků, hrnčířů nebo kominíků. Jeho sochy se v obcích stavěly na ochranu proti požárům. Kaple pochází z roku 1708, ke konci 19. Století pak prošla úpravou a získala nový portál. Dnes se konají pravidelná procesí z Držovic ke kapličce na svátek svatého Floriana.

Vojenská pozorovatelna Prostějov – sever

V kopci na Držovicemi se nachází i další památka, i když trochu jiného rázu – vojenská pozorovatelna. V okolí města Prostějov vznikly celkem čtyři vojenské pozorovatelny, tato je její severní odnož. Podobá se kulometnému hnízdu a sloužila k ochraně severní části města Prostějov. Zajímavé je, že nevznikla za první ani druhé světové války, ale v 50. letech, kdy ji nechala zřídit československá armáda v rámci obrany proti hrozbě imperialistického nepřítele. V současné době pozorovatelna není v příliš dobrém technickém stavu a čeká na rekonstrukci.