Ze všech zemí v regionu střední a východní Evropy se Česká republika ukázala jako nejstabilnější z hlediska hospodářského vývoje a také v posledních letech měla nejvyšší úroveň přímých zahraničních investic podle údajů Institutu pro srovnávaní ekonomických studií ve Vídni. Dle aktuální prognózy se předpokládá, že i v průběhu několika příštích let se do České republiky bude investovat kolem 4 až 5 miliard amerických dolarů ročně. Tento fakt svědčí o atraktivitě země pro zahraniční investory.

Pojďme se podívat na investiční příležitosti pro zahraniční investory v České republice.13_Arch_bridge_Kazhuthurutty_Kerala

  • Sektor strategických služeb.

Sem patří operační střediska, zákaznická centra, výzkumná a vývojová centra, vývoj a design software. Jedná se o velmi rozšířený fenomén, kdy velké a střední zahraniční společnosti působící v odvětví služeb přemisťují svá operační střediska za účelem vytvořit centrální základnu v České republice. Jako příklad světově známých společností, které již nyní mají základny v České republice, můžeme uvést společnosti DHL, Accenture, Honywell, Exxon Mobil a mnoho dalších. Čím je Česká republika pro zahraniční giganty lákavá? Především příznivými daňovými sazbami a nízkými náklady na pracovní sílu. Přičemž čeští pracovníci patří mezi nejvíce kvalifikované a nejlépe vzdělané v Evropě.

  • Realitní trh.

Do nemovitostí v České republice stále směřuje největší objem zahraničních investic. Vysoká poptávka se udržuje po většině typů nemovitostí včetně bytových, komerčních, obchodních a logistických prostor a skladů. Během posledních několika let sice došlo k poklesu výnosu a růstu cen nemovitostí, avšak Česká republika si pořád vede nejlíp v porovnání se zeměmi Západní Evropy. Počínaje okamžikem vstupu České republiky do EU v roce 2004, mnozí evropští občané (a také státní příslušníci třetích zemí) projevili zájem o koupi nemovitostí v ČR.

Pokud také zvažujete koupi nemovitosti v České republice a nemáte však dostatek finančních prostředků pro nákup nemovitosti např. v Praze, zkuste se podívat po nabídce na realitním trhu obce Držovice. Držovice leží v těsné blízkosti města Prostějova a jsou lákavou destinací pro zahraniční investory vzhledem k nízkým cenám nemovitostí. K dispozici jsou zájemcům bytové a nebytové prostory a také pěkné rodinné domky s velkými zahradami.